Siirry sisältöön

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

fi sv en
Haku

Poikkeukselliset olot toivat poikkeusmenettelyt valtion taloudenpitoon

Koronaviruspandemian vuoksi VTV on suunnannut tarkastuksiaan tilanteen vaikutuksiin. Olemme tarkastaneet erityisesti koronakriisin nojalla myönnettyjä yritystukia ja huoltovarmuustoimintaa sekä huomioineet kriisin vaikutukset valtion velanhoitoon ja menokehysmenettelyyn.

Sivustolle on koottu Valtiontalouden tarkastusviraston keskeiset johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta sekä katsaus viraston toiminnasta kuluneen vuoden ajalta.

Pääjohtajan sijainen Matti Okko: Hallinto uudistuu kriisinhoidon keskellä

Valtionhallinto on selviytynyt verrattain hyvin poikkeusaikojen vaatimuksista, mutta sen taloudenhoidossa havaittiin kohennettavaa. Hallinnollisissa uudistuksissa tulee panostaa laadukkaaseen valmisteluun ja toimeenpanoon myös epävakaina aikoina. Paneudumme VTV:ssä myös omaan toimintaamme ja taloudenpitoomme.

Koronavuosi muutti valtion taloudenpidon

Vuonna 2020 budjettikehyksistä luovuttiin väliaikaisesti, eikä niihin ole vielä onnistuttu palaamaan. Valtio otti lisälainaa myös poikkeuksellisilla keinoilla.

Valtion taloudenhoidon laillisuudessa tapahtui pieni notkahdus

Valtion taloutta on hoidettu pääosin säännösten mukaisesti, mutta etenkin talousarvion vastaiset menettelyt ovat lisääntyneet.

Uudistuksissa tulee panostaa lainvalmisteluun ja tietojärjestelmiin

Hyvään valmisteluun tarvitaan selkeä käsitys ongelmasta, joka uudistuksella halutaan ratkaista. Valmistelun kiire on toistuva haaste julkishallinnon uudistuksissa.

Tarkastusvirasto reagoi toimintaympäristön muutoksiin

Tarkastamme valtiontalouden ajankohtaisia riskejä sekä vuosittain valtionhallinnon tilinpäätökset. Koronakriisin hoitoon suuntasimme tarkastusta heti kesällä 2020.

Visualisoinnit

Tällä sivulla voit tutustua visualisointeihin, jotka tarjoavat taustoittavaa ja tarkempaa tietoa vuosikertomuksessa käsitellyistä teemoista.
Lataa vuosikertomus (PDF)