Gå till innehållet

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

fi sv en
Sök

De exceptionella förhållandena medförde undantagsförfaranden i skötseln av statsfinanserna

Under coronaviruspandemin har revisionsverket inriktat sina revisioner på konsekvenserna av situationen. Vi har granskat i synnerhet försörjningsberedskapen och företagsstöd som beviljats till följd av coronakrisen. Dessutom har vi beaktat krisens konsekvenser för skötseln av statsskulden och för ramförfarandet.

På webbplatsen har Statens revisionsverks viktigaste slutledningar om tillståndet för statsfinanserna och förvaltningen samt en översikt över verkets verksamhet under det gångna året sammanställts.

Generaldirektörens ställföreträdare Matti Okko: Förvaltningen förnyas mitt i krishanteringen

Statsförvaltningen har förhållandevis väl klarat av de krav som undantagssituationen medfört, men inom ekonomiförvaltningen finns det sådant som behöver förbättras. I de administrativa reformerna bör man satsa på högklassig beredning och högklassigt verkställande även under instabila tider. Vid revisionsverket skärskådar vi också vår egen verksamhet och skötseln av våra finanser.

Coronaåret förändrade skötseln av statsfinanserna

Budgetramen avskaffades tillfälligt 2020. Man har ännu inte lyckats återgå till den. Staten lyfte tilläggslån också med exceptionella medel.

Lätt svacka i den statliga ekonomiförvaltningens laglighet

Statsfinanserna har huvudsakligen skötts enligt bestämmelserna, men i synnerhet förfarandena som strider mot budgeten har ökat.

I reformerna bör man satsa på lagberedningen och datasystemen

En god beredning grundar sig på en klar uppfattning om det problem som man vill lösa med reformen. Brådska i beredningen är en återkommande utmaning i den offentliga förvaltningens reformer.

Revisionsverket reagerar på förändringar i verksamhetsmiljön

Vi granskar aktuella statsfinansiella risker samt statsförvaltningens bokslut årligen. Vi granskade skötseln av coronakrisen genast sommaren 2020.

Visualiseringar

På den här sidan kan du ta del av dynamiska visualiseringar med bakgrundsinformation och detaljdata om årsberättelsens teman.
Ladda ner årsberättelsen (PDF)